De creatieve aannemer Dimitri Fruijtier uit Den Haag die het constructieve niet schuwt.

Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Aannemersbedrijf Dimitri Fruijtier  aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Aannemersbedrijf Dimitri Fruijtier heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Aannemersbedrijf Dimitri Fruijtier eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

error: Content is protected !!